Compliance – co to takiego?

4 lip    Firma
Compliance

Compliance tłumaczy się jako „spełnienie”. W świecie prawa jest to rozumiane jako zgodność z przepisami. Firma wprowadzająca do swojej działalności model compliance zobowiązuje się do stosowania określonych rozwiązań oraz stosuje pewnego rodzaju system etyczny na wielu płaszczyznach. Dzięki stosowaniu tego systemu firma działa zgodnie z przepisami i jest chroniona przed karami lub stratami pieniężnymi w przypadku wystąpienia wszelkiego rodzaju problemów. 

Compliance – stała kontrola

Niezwykle istotną kwestią jest fakt, iż pojęcie compliance jest niezwykle szerokie. Zakres działań odpowiednio funkcjonującego systemu compliance jest złożony oraz przenika każdy aspekt w kwestii działania przedsiębiorstwa. Compliance ma także na celu wykrywanie wszelkich braków zgodności oraz projektuje mechanizmy pozwalające na uniknięci tych braków. 

Wdrażanie compliance

Aby opisywany system mógł przynosić korzyści powinien on działać na płaszczyźnie wewnętrznej oraz zewnętrzne. Wszelkie działania wewnętrzne powinny obejmować między innymi przygotowanie regulaminów oraz kodeksów postępowania. Co więcej, pracownicy powinni być edukowani w zakresie swoich obowiązków, dzięki czemu będą wiedzieć, że podejmowane przez nich decyzje mają znaczenie dla całego przedsiębiorstwa oraz mogą mieć pewne konsekwekcje prawne. Jeżeli chodzi o działania zewnętrzne to nie tylko uczciwość wobec kontrahentów, a także klientów i instytucji prawnych, ale także dbałość o ochronę danych osobowych i zachowanie wszelkich tajemnic zawodowych.

Compliance

Należy pamiętać o tym, że wszelkie umowy powinny być zawierane zgodnie z prawem, istotne jest także zwalczanie prób manipulacji, szczególnie jeżeli chodzi o finanse lub też działania etyczne, które są podejmowane przez różnego rodzaju przedsiębiorców. Warto dodać, iż system compliance powinien być odbierany jako pewnego rodzaju wsparcie dla pracowników oraz dla całego przedsiębiorstwa.