CUW – jakie są podstawowe zalety ich funkcjonowania?

8 gru    Firma
Compliance

Funkcjonowanie niektórych zdecentralizowanych podmiotów gospodarczych, wymaga uporządkowania kwestii związanych z ich zarządzaniem. Nie zawsze jest to możliwe wyłącznie w obrębie tych podmiotów. Centra Usług Wspólnych, to rozwiązanie, dzięki któremu taka optymalizacja jest w końcu realna. Na czym ona polega?

Kwestie finansowe – podstawa efektywnej księgowości

Dzięki CUW możliwe jest efektywne zarządzanie księgowością, w ramach wielu różnych filii określonego, dużego podmiotu gospodarczego, samorządowego itd. Efektywna księgowość objawia się redukcją etatów, usprawnieniem procesów księgowych, wzrostem tempa ich realizacji i poprawę zarządzania na poziomie ekonomicznym. Nikt nie ma wątpliwości, że w życiu przedsiębiorstwa, są to kwestie podmiotowe i fundamentalne.

Efektywniejsze zarządzanie księgowością, to również szansa dla pionu menedżerskiego, bezpośrednio kierującym wybranym podmiotem. Dział księgowości jest bowiem odpowiedzialny za generowanie szeregu raportów, które są podstawą podejmowania istotnych zadań gospodarczych. Ich szybszy i efektywniejszy obieg, rzuca nowe światło na pracę wybranych jednostek i to również w ujęciu ogólnym. Na podstawie tych danych, można również o wiele lepiej zarządzać całością jednostki, dokonując kluczowych dla niej decyzji.

Zarządzanie kapitałem ludzkim przez CUW

Kapitał ludzki to sfera, która w przypadku podmiotów działających w ramach wielu różnych filii i działów, jest – niestety – bardzo często bagatelizowana i zaniedbana. Dzięki CUW możliwa jest głęboka zmiana na tym polu. Przyjmowanie nowych pracowników, zwalnianie zbędnych etatów, czy też ogólna optymalizacja pracy firmy, jest dla wielu podmiotów czymś niezbędnym. Trzeba też pamiętać, że pod tym względem działania CUW mogą również wpływać na procesy rekrutacji, a także poszukiwania osób nietuzinkowych, posiadających szczególne zdolności.

Dzięki Centrom możliwa jest ograniczona działalność headhunterska, dzięki której ich klienci, będą mogli liczyć na wielu nowych specjalistów. Na korzyść Centr przemawia również ich charakterystyka zatrudnienia. W większości przypadków pracują w nich osoby z dużym doświadczeniem w danej dziedzinie, co również usprawnia problem zarządzania kapitałem ludzkim

Podsumowanie

Dzięki Centrom Usług Wspólnych możliwe jest kompleksowe zarządzanie wieloma różnymi filiami i oddziałami dużych podmiotów. Odbywa się ono głównie w obszarach o szczególnie istotnym znaczeniu, to jest rachunkowości i w kadrach. Niektóre z Centr wychodzą poza te ramy, oferując szereg dodatkowych usług.