Czym jest prawo spółek oraz kiedy znajduje ono zastosowanie

25 maj    Porady
prawo spółek

Nieznajomość prawa szkodzi, i dotyczy to również przedsiębiorców, jacy niejednokrotnie nie mają pojęcia na temat poszczególnych zapisów odnoszących się, nawiązujących czy regulujących sposoby tworzenia, funkcjonowania i określenia statusu takiej działalności. Nie inaczej jest gdy chodzi o prawo spółek, a więc jedną z dziedzin prawa typowo prywatnego, zatem warto dowiedzieć się kilku przydatnych informacji na ten temat. 

Czym jest prawo spółek?

Czym więc samo w sobie jest prawo spółek? To nic innego, jak określenie wszystkich regulacji prawnych, jakie są powiązane z poszczególnymi obszarami prowadzonej działalności gospodarczej przez osoby fizyczne i prawne, z uwzględnieniem umowy lub statutu. Zatem są to przepisy które nie tylko nas obowiązują, ale dokładnie też prezentują poszczególne formy oraz możliwości kreowania takiej działalności na wielu poszczególnych do tego płaszczyznach. 

Kiedy prawo spółek znajduje zastosowanie? 

Prawo spółek reguluje zwłaszcza takie kwestie jak:

1. Uwzględnienie formy prawnej, ze wskazaniem:

  • Rodzaju i skali działalności którą zamierzamy prowadzić
  • Sposób prowadzenia księgowości w tym rodzaj opodatkowania
  • Ilość wspólników oraz metodę pozyskania kapitału
  • Wszystkie możliwości finansowania działalności oraz zakres odpowiedzialności majątkowej za ewentualne straty

2. Możliwość przekształcenia spółki, czyli brak konieczności jej likwidacji, ale z uwzględnieniem statusu prawnego

Śmiało, można powiedzieć, że prawo spółek dotyczy wszystkich osób  jakie de facto planują lub zamierzają prowadzić taką formę działalności w naszym kraju, jednocześnie są zobowiązanie do przestrzegania jasno określonych obowiązków oraz zasad. W razie wątpliwości, należy zgłosić się po poradę do prawników/adwokatów np. Jdp-law.