Dlaczego warto sporządzać i zlecać badania sprawozdania finansowego?

10 lip    Firma

Sprawozdania finansowe w sposób rzetelny i kompleksowy prezentują informacje o sytuacji finansowej przedsiębiorstw. Wybrane z nich mają obowiązek sporządzania i badania tych dokumentów. Jednak sprawozdawczość finansowa posiada także inne zastosowania poza spełnieniem wymogów prawa.

Zgodnie z przepisami, sprawozdawczość finansowa dotyczy przede wszystkim firm prowadzących księgi rachunkowe. Dzięki sprawozdaniom finansowym jednostki te w uporządkowany sposób przedstawiają swoją sytuację i wyniki finansowe.

Sprawozdawczość finansowa i jej zastosowanie

Ze sprawozdawczości finansowej przedsiębiorstwa korzystają nie tylko na użytek własny, lecz również mogą być on przeznaczone dla osób spoza danej jednostki. Dzięki temu, że osoby te mogą zapoznać się z informacjami zawartymi w sprawozdaniu, mogą zwiększyć swoje zaufanie do badanej firmy.

Wśród użytkowników sprawozdań finansowych znajdują się:

  • banki i inni pożyczkodawcy
  • instytucje rządowe
  • inwestorzy
  • kontrahenci
  • pracownicy oraz ugrupowania pracowników
  • klienci

Aby mieć pewność, że zawarte w takim sprawozdaniu informacje są wiarygodne, przeprowadza się badanie sprawozdań finansowych. Za zbadanie dokumentu tego rodzaju odpowiedzialny jest biegły rewident, który jako niezależny ekspert może zaświadczyć, czy sprawozdanie zostało przygotowane zgodnie z przepisami i zawiera rzetelne, wiarygodne informacje. Sporządza on własny raport o badanym sprawozdaniu finansowym danej jednostki.

Korzyści ze sporządzania i badania sprawozdań finansowych

Sprawozdawczości finansowej – sporządzania i badania sprawozdań finansowych nie powinno się kojarzyć z dodatkowym kłopotem. W rzeczywistości, pozwala ona na uzyskanie szeregu korzyści, które mogą pomóc firmie w podejmowaniu kluczowych decyzji biznesowych, a także jest korzystna dla jej otoczenia – kontrahentów, klientów, wierzycieli, pracowników i innych odbiorców.

Wśród najważniejszych zalet sporządzania i badania sprawozdań finansowych znajdują się:

  • kompleksowa informacja dotycząca sytuacji finansowej przedsiębiorstwa
  • zwiększenie zaufania do jednostki, która przygotowuje sprawozdania finansowe oraz poddaje je badaniu
  • możliwość wykrycia błędów i niedociągnięć systemu rachunkowości oraz kontroli wewnętrznej

Wobec tego sprawozdawczość finansowa niesie ze sobą szereg korzyści, które dotyczą nie tylko firm zobowiązanych do przygotowywania i badania sprawozdań. Takie usługi jak pwc.pl/pl/uslugi/sprawozdawczosc-i-raportowanie.html mogą zlecać także inne jednostki, które chcą otrzymać kompleksowe i wiarygodne informacje o swoich finansach.