IP BOX- na czym polega?

13 maj    Firma

Ulga ta opiera się na tym, iż dochód z innowacyjnych wynalazków albo programów komputerowych można opodatkować preferencyjną stawką wynoszącą 5 procent zamiast 18 i 32 procent dla osób fizycznych oraz 9 i 19 procent dla osób prawnych.

Ulga ta weszła w życie 1 stycznia 2019 roku, a wprowadzoną ją 23 października 2018 roku. IP BOX obejmuje dochody z tytułu kwalifikowanych praw własności intelektualnej uzyskiwane w ramach działalności o charakterze badawczo- rozwojowym. Jej wprowadzenie ma służyć rozwojowi innowacyjności, dzięki zmniejszeniu zobowiązań podatkowych przedsiębiorców pozyskujących dochody z tytułu wytwarzania kwalifikowanego IP. Ulga funkcjonuje już od paru lat, aczkolwiek w dalszym ciągu niektórzy przedsiębiorcy mają problem z interpretacją przepisów jej dotyczących. 15 lipca 2019 roku Ministerstwo Finansów wydało specjalne oświadczenie tłumaczące zasady preferencyjnego opodatkowania, czyli IP BOX: https://www.pwc.pl/pl/uslugi/ip-box-usluga.html.

Jakie warunki należy spełnić, aby móc skorzystać z ulgi IP BOX?

Aby móc zastosować preferencyjną stawkę podatku wynoszącą 5 procent, należy spełnić pewne warunki, w tym:

  • prowadzić działalność badawczo-rozwojową, czyli badania przeprowadzane w laboratoriach, ale także wszystkie regularnie przeprowadzane badania mające na celu wytworzenie nowych produktów albo usług czy też ulepszenie już istniejących, o ile są innowacyjne, twórcze i mogą skutkować stworzeniem nowych rozwiązań. Wiele przedsiębiorstw prowadzi działalność badawczo-rozwojową pomimo tego, że jej tak nie nazywa.
  • wytwarzać, rozwijać czy ulepszać kwalifikowane prawo własności intelektualnej, może być to program komputerowy czy patent.
  • osiągać dochody z kwalifikowanego IP, dochody z licencji albo sprzedaży oprogramowania. Co ważne przepisy dokładnie określają jakie kategorie dochodów mogą zastosować ulgę IP BOX.
  • ponosić koszty kwalifikowane związane z wytwarzaniem, rozwijaniem czy ulepszaniem kwalifikowanego IP.
  • prowadzić odrębną ewidencję księgową na potrzeby IP BOX, która spełnia wszelkie warunki znajdujące się w ustawach podatkowych.