Jaka jest różnica między kontrolą, a audytem wewnętrznym?

6 sie    Firma

Mogłoby się wydawać, że audyt wewnętrzny to standardowa kontrola przeprowadzana przez sztab kierowniczy. Nic bardziej mylnego! Warto jest dowiedzieć się, czym różnią się wspomniane zjawiska. Faktem jest, że obie procedury wdrażane są po to, aby podnieść poziom funkcjonalności oraz efektywności organizacji. Głównym celem jest zminimalizowanie ryzyko pojawienia się nieprawidłowości w przyszłości.

Na czym poleca kontrola wewnętrzna?

Kontrola jest zwykle przeprowadzana przez organizację po zaistnieniu błędów. W zdecydowanej większości przypadków odnotowuje się już symptomy świadczące o zaistnieniu nieprawidłowości. Działanie po fakcie niesie za sobą sporo ograniczeń. Przede wszystkim nie chroni ono przed poniesieniem strat. Trzeba również wspomnieć, że kontrola wewnętrzna nie jest niezależna. To osoby zarządcze, które zleciły jej przeprowadzenie odpowiadają za wyznaczenie zakresu działań. Z oczywistych względów ma to swoje wady. Przede wszystkim badanie nie jest kompleksowe.

Kontrola najczęściej podlega wewnętrznym przepisom oraz zasadom, które zostały przyjęte przez organizację. Nie można więc powiedzieć, że jest ona w pełni obiektywna. Ponadto często skupia się ona na wskazaniu osób, które odpowiadają za zaistniałe błędy. W raportach końcowych bardzo rzadko wyznacza się dalszy tok postępowania. Najczęściej badanie kończy się analizą przyczyn oraz skutków nieprawidłowości. Za rozwiązanie problemów odpowiadają osoby zarządzające, czy też wyznaczone przez kierownictwo.

Kiedy przeprowadza się audyt wewnętrzny?

Badania realizowane w ramach audytu wewnętrznego mogą, ale nie muszą być przeprowadzane po wystąpieniu błędów w organizacji. Bardzo często mają one charakter prewencyjny. Oznacza to, że zmniejszają one prawdopodobieństwo wystąpienia nieprawidłowości. Ponadto audyty wewnętrzne pwc są obiektywne i niezależne. Dzięki nim możliwe jest wskazanie przyczyn pojawienia się niekorzystnych zdarzeń. Warto dodać, że raport końcowy najczęściej zawiera rekomendacje dotyczące poprawy funkcjonalności firmy.

Za zaletę można uznać także fakt, że audyt nie podlega wewnętrznym regulacjom. Realizowane procedury są zgodne z aktualnymi przepisami prawa. To właśnie dzięki temu skuteczność badania znajduje się na wyższym poziomie. Audyt pozwala ocenić system kontroli w danej jednostce. W tym przypadku zakres możliwości jest o wiele szerszy. Ważne jest jednak to, aby był on przeprowadzany regularnie – najlepiej w równych odstępach czasowych. Tylko wtedy odnotowuje się najlepsze rezultaty przyjętych działań.