MAP a ceny transferowe

9 wrz    Firma

Ceny transferowe w globalnych korporacjach są zarówno szansą na obniżenie naliczanych zobowiązań podatkowych, ale i zwiększają ryzyko kontroli skarbowej. Czasami może dojść do sytuacji, w której urzędy skarbowe naliczają podatek, tym samym podwójnie opodatkowując towar lub usługę. Chociaż podwójne opodatkowanie zdarza się regularnie, to podatnik może szybko i skutecznie odzyskać niesłusznie naliczone zobowiązanie. Aby cały proces był nie tylko odwracalny, ale i sprawnie przebiegał, służy temu MAP, czyli procedura wzajemnego porozumienia. Jaki wpływ ma MAP na ceny transferowe oraz ich podwójne opodatkowanie? Czy ta procedura gwarantuje korzystne i w pełni satysfakcjonujące rozwiązania dla podatnika?

By przejść do procedury wzajemnego porozumienia, przypomnijmy najpierw, czym jest podwójne opodatkowanie i dlaczego krzywdzi przedsiębiorców. Podwójne opodatkowanie jest sytuacją, w której dany towar lub usługa zostanie kilkukrotnie obciążona daniną publiczną, co naraża firmę na zawyżone koszta. Aby uniknąć takiej sytuacji, należy wskazać swoją stałą rezydenturę podatkową, czyli kraj, z którym się rozliczamy. Jednak w przypadku globalnych koncernów sytuacja nieco się komplikuje i o wiele częściej dochodzi do wielokrotnego nałożenia podatku. Wtedy z pomocą przychodzi nam MAP (z ang. Mutual Agreement Procedure – procedura wzajemnego porozumienia). MAP jest działaniem podejmowanym w ramach zawartej umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania. Na czym takie czynności polegają?

Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku do organu podatkowego o wszczęcie procedury, gdy zaszła lub może zajść sytuacja podwójnego opodatkowania. Wniosek ten należy złożyć do administracji, w której zadeklarowano rezydencję podatkową. Jeżeli wniosek sporządzono prawidłowo, a jego treść jest zasadna, następują konsultacje pomiędzy właściwymi organami zainteresowanych państw. Szybkość konsultacji oraz finalne porozumienie zależy od wielu czynników, między innymi od współpracy z zagranicznymi organami, uzyskiwania informacji czy dostarczenia dokumentów przez podatnika. Procedura ta jest niezależna od wewnętrznych uregulowań, a od zawartego porozumienia nie można się odwołać. Zdecydowana większość przypadków kończy się jednak pomyślnie dla podatnika i nie zachodzi konieczność apelacji czy zażalenia na decyzję organów podatkowych. Więcej o cenach transferowych można przeczytać na: https://www.pwc.pl/pl/uslugi/doradztwo-podatkowe/ceny-transferowe.html