Na czym polega zarządzanie ryzykiem i dlaczego jest tak istotne dla przedsiębiorców?

2 sie    Firma
Zarządzanie ryzykiem

Każda firma, bez względu na to, czy działa lokalnie, czy też na większą skalę, jest zarażona na ryzyko. Obecnie można nawet mówić o całych grupach różnego rodzaju ryzyk, które dotykają przedsiębiorców działających w każdej branży. Na szczęście ryzykiem można odpowiednio zarządzać, tak aby je zminimalizować. Czym właściwie charakteryzuje się zarządzanie ryzykiem? Dlaczego jest tak istotne?

Rodzaje ryzyka przedsiębiorcy

Przedsiębiorstwo powinno dążyć do tego, aby móc stale się rozwijać, zdobywać nowe rynki, być bardziej konkurencyjnym na rynku. Niemniej jednak na każdym kroku ma ono do czynienia z szeroko pojętym ryzykiem gospodarczym. Dotyczy ono na przykład zachowania płynności finansowej czy bankructwa. Mowa więc o ryzyku finansowym firmy. Przedsiębiorstwo może również borykać się z ryzykiem walutowym, jeśli posiada dewizy lub dokonuje transakcji w walucie obcej. Bardzo ważne jest ryzyko inwestycyjne, które dotyczy niedoinwestowania lub przeinwestowania środków finansowych. Przedsiębiorcy powinni również identyfikować ryzyko systematyczne, na które – niestety – nie mają wpływu. Dotyczy ono między innymi sytuacji politycznej czy systemu podatkowego. Nie bez znaczenia, szczególnie w ostatnich czasach, pozostaje ryzyko cyberbezpieczeństwa, czyli wycieku danych lub włamania do systemu operacyjnego. 

Zarządzanie ryzykiem

Jak wygląda zarządzanie ryzykiem?

Niegdyś zarządzanie ryzykiem polegało głównie na ubezpieczaniu się na wypadek wystąpienia zdarzeń losowych. Dziś jednak wiadomo, że każdym rodzajem ryzyka należy zarządzać osobno. Przedsiębiorca musi je przede wszystkim zidentyfikować, a także wdrożyć odpowiednie procedury, które pomagają ograniczać ryzyko. Zarządzanie ryzykiem można powierzyć specjalistom w dziedzinie, której dotyczą – na przykład informatykom (ryzyko cyberbezpieczeństwa) czy analitykom i finansistom (ryzyko finansowe). Czasami firmy, szczególnie te, które działają na międzynarodową skalę, decydują się powierzyć zarządzanie ryzykiem wyspecjalizowanym podmiotom, wybierając tym samym świadczone przez nie usługi outsourcingowe.