Opinie Polaków o PPK

27 sie    Firma
podatki pośrednie

Pracownicze Plany Kapitałowe już od dnia uchwalenia dzieliły opinię publiczną i budziły mieszane odczucia. Część osób chętnie przystępuje do planu twierdząc, że to dobre zabezpieczenie na przyszłość i ciekawa alternatywa dla obarczonego ryzykiem otwartego funduszu emerytalnego. Z drugiej jednak strony spore grono ludzi sprzeciwia się pomysłowi twierdząc, że program ma sponsorować liczne zasiłki socjalne, na które pieniądze w budżecie już dawno się wyczerpały. Nastroje Polaków zostały zbadane przez ankieterów i portale branżowe, które wskazują na nieufność społeczeństwa wobec nowego programu.

Druga edycja badania „Pracownicze Plany Kapitałowe oczami Polaków” przeprowadzona przez Nationale Nederlanden wskazała na poprawę wiedzy ogólnej na temat Pracowniczych Planów Kapitałowych, jednak sceptyczne nastawienie jest w dalszym ciągu obecne. 34% osób deklaruje chęć skorzystania z nowego programu, 42% respondentów z kolei nie chce skorzystać z Planów Kapitałowych, pozostałe 24% osób wciąż się zastanawia. Największą niechęć do oszczędzania reprezentuje młodszy nurt millenialsów: osoby w wieku 18-24 lat oraz osoby dopiero rozpoczyające swoją karierę zawodową. Jest to jednocześnie najmniej zorientowana grupa wiekowa w temacie PPK – 2 na 10 osób deklaruje częściową lub dużą wiedzę o Planach Kapitałowych.

Zapytano się również o odczucia związane Pracowniczymi Planami Kapitałowymi oraz o wskazanie zalet programu. Największym plusem PPK jest… możliwość zrezygnowania z niego. To stwierdzenie wskazała blisko połowa ankietowanych. Na drugim miejscu wśród korzyści jest możliwość wypłaty zgromadzonych środków w dowolnym momencie – tak wybrało 4 na 10 respondentów. 38% osób zdecydowało, że ważna jest własność prywatna środków zebranych w ramach Pracowniczych Planów Kapitałowych oraz że otrzymamy dopłaty od pracodawcy i Państwa. Co piątego ankietowanego przekonuje fakt, że Plany będą obsługiwane przez pracodawców.

Opinie Polaków są niejednorodne i podzielone, co udowodniła kolejna edycja ankiety Nationale Nederlanden. Analitycy tego towarzystwa ubezpieczeniowego wskazuje trzy przyczyny takiego stanu rzeczy: nieufność wobec rządu, pamięć o OFE i odroczona korzyść. Wśród komentarzy internautów pod artykułami dotyczącymi Planów Kapitałowych często spotyka się opinie dyskredytujące program, który ma służyć łataniu dziury budżetowej. Obawy, że Państwo zabierze środki, podobnie jak z OFE to jedna z największych barier wobec Planów – tak wskazało aż 61% ankietowanych. Możliwe, że udane początki programu zmienią optykę Polaków wobec nowego programu i coraz więcej osób zdecyduje się na inwestowanie w swoją przyszłość.