Podatki pośrednie – danina, którą płacimy każdego dnia

5 paź    Firma
podatki pośrednie

Sprawnie działający system podatkowy zapewnia stały dopływ gotówki do budżetu państwa. Dzięki wpływom z podatków możliwa jest realizacja niezbędnych inwestycji w obszarze publicznym, takich jak budowa dróg, dofinansowanie szpitali, czy utrzymanie administracji państwowej. Jednym z rodzajów podatków są tzw. podatki pośrednie. Są to daniny, których nie musimy odprowadzać do Urzędu Skarbowego, choć tak naprawdę płacimy je codziennie. Podatki pośrednie są bowiem doliczone do niemal wszystkich nabywanych przez nas towarów i usług.

Podatek VAT- najbardziej znany podatek pośredni

Podatek VAT, inaczej zwany podatkiem od towarów i usług, generuje największe przychody w budżecie państwa. Jest on doliczany na każdym etapie produkcji, jednak jego ciężar w całości spoczywa na kupującym. Dzieje się tak dlatego, ponieważ konstrukcja podatku VAT z jednej strony nakazuje jego zapłatę w przypadku sprzedaży, z drugiej zaś strony umożliwia odliczenie podatku w przypadku zakupu. W konsekwencji przedsiębiorcy mają do czynienia z podatkiem należnym i naliczonym, dzięki czemu mogą pomniejszyć płacony podatek VAT o kwotę, która przysługuje im do odliczenia z tytułu nabycia towarów i usług. Na samym końcu znajduje się klient, który kupuje gotowy towar w sklepie. W tym przypadku wartość podatku VAT zostaje doliczona do wartości netto, a konsument płaci kwotę brutto. Nie mając możliwości odliczenia tego podatku, ponosi jego całkowity ciężar. Na tej stronie można znaleźć więcej szczegółowych informacji.

podatki pośrednie

Podatek akcyzowy- sposób na regulację popytu

Akcyza jest podatkiem pośrednim, za pomocą którego państwo może decydować o cenie towarów szkodliwych bądź niebezpiecznych. W ten sposób, poprzez podwyższenie ceny danego towaru, może wpływać na zmniejszenie jego konsumpcji. W Polsce akcyzą objęte są alkohole, wyroby tytoniowe, paliwa, samochody, oraz energia elektryczna. O ile o szkodliwości alkoholu bądź tytoniu nie trzeba nikogo przekonywać, to dlaczego akcyza została wprowadzona także na pozostałe wymienione towary? Otóż opodatkowanie energii elektrycznej zostało podyktowane tym, iż w Polsce większość energii produkowana jest w elektrowniach węglowych, co przekłada się na znaczne zanieczyszczenie środowiska. Ten sam powód dotyczy nałożenia akcyzy na samochody oraz paliwa- wzmożony ruch samochodowy prowadzi do większej ilości spalin, a w konsekwencji do coraz gorszej jakości powietrza.