Wzrost znaczenia roli dyrektora finansowego

10 lut    Firma
Zarządzanie ryzykiem

Wraz z globalizacją i rewolucjami przedsiębiorstw zmienia się stale zakres obowiązków i znaczenie poszczególnych stanowisk. Zmiana podejścia i strategii firmy oraz ekspansja przedsiębiorstw na nowe, zagraniczne rynki wymusza również pewne zmiany związane ze strukturą organizacyjną firmy. Jakie obowiązki spoczywają na stanowisku Dyrektora finansowego CFO oraz jaki zmienia się jego rola na przestrzeni ostatnich lat?

Obowiązki CFO

Dyrektor finansowy, czyli w skrócie CFO to osoba odpowiedzialna za zarządzanie finansami w firmie Pwc. Głównymi zadaniami dyrektora są więc szczegółowa analiza i kontrola nad środkami finansowymi, ocena inwestycji, kontrola nad pracą działu księgowo finansowego czy kontrola dokumentów finansowych w przedsiębiorstwie. Zadania związane z finansami zawsze są niezwykle odpowiedzialne i wymagają dużego zaangażowania.

Rola Dyrektora finansowego na przestrzeni ostatnich lat

Dyrektor finansowy od zawsze był bardzo ważną postacią w firmie, która podejmowała szereg czynności zmierzających do optymalizacji wydatków i szczegółowej ewidencji finansów. Na przestrzeni ostatnich lat dyrektorzy finansowi zaczęli brać czynny udział w opracowywaniu długookresowych strategii przedsiębiorstwa. Rola dyrektora finansowego ewoluowała również do roli osoby decyzyjnej w sprawach związanych z planowanymi inwestycjami, rozwojem czy ekspansją na nowe rynki. Decyzja i ocena CFO jest pod tym kątem niezwykle ważna, ponieważ to on wie najlepiej, na jakie inwestycje i wydatki stać daną organizacje.

Znaczenie osoby na stanowisku dyrektora finansów z każdym rokiem wzrasta. Finanse są najważniejszym filarem każdego przedsiębiorstwa. Dobrze zaplanowany i kontrolowany budżet pozwala na sprawne i terminowe prowadzenie nowych inwestycji i projektów rozwojowych firmy zachowując przy tym stabilność finansową związaną z działalnością. Dyrektor finansowy dziś to już nie tylko osoba zarządzająca działem finansowym i pilnująca księgowości, ale osoba biorąca czynny udział w obradach i decyzjach całego zarządu.